Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Легенди, перекази


Легенди та перекази – це «споріднені жанри народної прози, які відрізняються від казок насамперед посиланням на вірогідність зображуваного. Якщо в переказах зображуване не виходить за межі дійсного, реального, можливого, то основу легенди становить вигадка і фантастика. На відміну від казкової фантастики у легендарну вигадку та фантастику вірили як у можливу. У народному побуті легенди й перекази не мають чіткого розмежування, перекази часто насичені легендарними мотивами, а дивовижне та неможливе у легенді виступає в органічній єдності з повсякденним і звичайним. Фантастика і вимисел легенди були тими чинниками, за допомогою яких неясне ставало зрозумілим, неможливе – досяжним» (Калинова сопілка: Антологія української народної творчості / Упор. Н. Шумада. – К.: Веселка, 1989).

 1. Який ідейно-тематичний склад місцевих легенд і переказів?
 2. Які місцеві мотиви спостерігаються в сюжетах легенд і переказів?
 3. Які найвідоміші носії легенд і переказів проживають у селі?
 4. Чи відома якась інша, стара назва населеного пункту?
 5. Що відомо про походження села і його назву?
 6. Як називаються частини села (кутки, вулиці, кінці, провулки)? Як називаються сучасні назви площ, майданів, «центрів» населених пунктів і як вони називалися колись?
 7. Які присілки, хутори «слободи», «волі», поодинокі села та садиби, дворища належать до села? Як вони називаються?
 8. Які річки, струмки, протоки протікають через село та приналежні до нього землі (зазначити їх витоки й гирла; звідки витікають і куди впадають)? Чи є у вашій місцевості броди, мілини і глибокі місця, заплави, затоки, річкові луки, бистрини, водоспади, вири, круговорот, коси і острівки?
 9. Які гірки, горби або гори є на території села і в його околицях (записати легенди, перекази та назви рельєфних підвищень – горбків, берегів, верхів, хребтів, вершин, скель та гірських проходів)? Запишіть про них легенди, перекази.
 10. Які власні назви мають ліси, бори, гаї та їх окремі ділянки, зарості, чагарники, лісові просіки і чистки? А також які назви мають сади парки?
 11. Які героїчні подвиги народу відображено у місцевих легендах і переказах?
 12. Чи відомі вам які легенди про створення світу? Якщо відомі, то які саме? Чи розповідаються старозавітні легенди та перекази (про початок світу, Бога і сатану, Адама і Єву, Давида, Соломона)?
 13. Які ви знаєте легенди про створення Адама і Єви? Розповідалися у вас такі легенди чи ні?
 14. А відомі вам легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю, Каїна і Авеля, Ноїв ковчег, Мойсея, Петра?
 15. Чи відомі у вашій місцевості легенди про життя перших людей по вигнанні їх із раю та про рукописання Адамове?
 16. Які легенди розповідаються про «три блаженне дерево», смерть Адама та главу його?
 17. Які легенди розповідають на новозавітну тематику (про Христа, Богородицю, Петра й Павла, їх мандрівників й чуда, що сталися)?
 18. Чи відомі вам легенди про святих (Миколу, Варвару, Іллю, Параскеву тощо)?
 19. Хтось знає легенди про мандрівне божество (мандрівки і діяння Христа)? А також легенди про святих, де діє не Христос, а його апостоли і святі?
 20. А розповідають у вашій місцевості легенди про по загробне життя й кінець світу?
 21. А розповідають у вас легенди про походження та характерні особливості інших народностей, які проживають у вашій місцевості?
 22. Чи відомі вам легенди та перекази про житло, господарські будівлі, знаряддя (золотий плуг) і деякі винаходи? Якщо якісь легенди такого змісту розповідалися, то які найчастіше? При якій нагоді розповідаються легенди? Чи збираються в якомусь спеціально відведеному для цього місці?
 23. Які розповідаються народні оповіді та перекази про легендарних людей і про народи?
 24. А відомі вам які легендарні оповіді про надприродних істот: Долю, Злидні, Горе, уособлення хвороб (холеру, чуму), святий Понеділок, свята Неділя, свята П’ятниця? Чому про них складали легенди? Чим це пояснюється? Чи вірили в такі легенди?
 25. Чи розповідають легенди-притчі про щастя, долю, гріх, вічність, віру?
 26. Чи розповідають легенди та перекази про небо і світила небесні? А відомі Вам легенди та перекази про різні атмосферні явища, про землю? Як реагують на такі перекази? Чи пов’язують їх з побутом?
 27. Можливо, ви знаєте якісь легенди та перекази про воду, вогонь, і початок винокуріння?
 28. А відомі вам легенди та перекази про різні трави, квіти, хлібні злаки і городину? Хто найбільше знає такого змісту легенд та переказів? Про які рослини найбільше складають легенд? З чим вони пов’язані?
 29. Які легенди та перекази знаєте ви про дерева і кущі, свійських тварин та птицю, про диких звірів і птахів, про риб і раків, про гадів, про комах?
 30. Яка реакція слухачів на виконання твору? Чим відрізняються між собою легенди і перекази? Як ви їх називаєте по місцевому? Які джерела цих жанрів (книжки чи усні місцеві оповіді)?
 31. Чим пояснюється популярність деяких переказів чи легенд (історичні події, місцеві факти тощо)?
 32. В яких життєвих ситуаціях і з якою метою розповідають легенди і перекази? Кому саме?
 33. Чи є якась форма викладу легенд і переказів залежно від складу слухачів, від мети розповіді?
 34. Що розповідається у легендах найбільше: про походження світу, про сонце, місяць, зорі, землю, воду тощо?

Пам’ятка:
Не забувайте записувати, про топонімічні, географічні назви вашої місцевості та створення світу; про історичні події та їх героїв існуючі в цій місцевості: легенди, перекази, билини, небилиці, повір’я, приказки, загадки.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура