Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Перекази


Перекази – це невеликі усні твори про визначні історичні події та їх героїв це – усні оповіді про життєві факти, явища, драматичні ситуації, пов’язані з конкретними історичними подіями, інформація про які передається не очевидцями, а шляхом переповідання почутого.

Як зазначає Г. Сухобрус, перекази у порівнянні з легендами відзначаються більшою документальністю змісту, більшою реалістичністю художніх засобів. Якщо в легендах типовим художнім засобом змалювання образу героя і його діяльності є поетичний домисел, який найчастіше виявляється в такому засобі, як гіпербола, то в переказах гіперболічне зображення майже відсутнє. Створені по гарячих слідах подій, перекази містять в собі, насамперед, достовірні дані про події, тому змальована в них дійсність підпорядковується історичній конкретності.

  1. Які перекази є про вашу місцевість, вулиці, кутки, вигони, ріки, озера тощо?
  2. Чи оповідають перекази про походження назв предметів та явищ?
  3. Як утворювалися імена та прізвища людей? Є відносно цього якісь перекази?
  4. Чи відомі вам перекази княжого періоду? Про яких героїв переповідають перекази? Чи оповідають про «змієві вали», Кузьму й Дем’яна, Кожум’яку тощо?
  5. А відомі вам перекази періоду половецьких та турецько-татарських нападів? Чи оповідають про походження «татарського зілля», про сміливих героїв цього періоду?
  6. Які перекази доби козаччини та національно-визвольної війни 1648-1654 рр. Вам розповідали чи ви чули від когось? Що у вашій місцевості розповідають: про Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Івана Мазепу, Запорізьку Січ, Козака Мамая тощо? Які події розгорталися саме у вашому поселенні?
  7. Наскільки вам відомий період 18 ст. і події, пов’язані з цим періодом, про які ви чули якісь перекази (Коліївщина, Гайдамаччина, опришківський рух)? Чи відомі вам такі герої: Максим Залізняк, Олекса Довбуш? Які перекази оповідають про опришків? Чи переказували про змія, який кує мечі чи точить ножі? Які перекази оповідають про Холодний яр, про три криниці?
  8. Що переповідають про національно-визвольні змагання і їх героїв (національно-визвольні армії і рухи УСС, УГА, УПА, події першої та другої світових війн). Хто очолював загони? Де вони розміщалися? Як вони діяли? Де проживали партизани і хто вам відомий із героїв цих подій? Скільки загинуло людей у вашій місцевості під час таких операцій і чому? Хто забезпечував харчуванням і одягом?

Пам’ятка:
Запитання задаються відповідно тої місцевості, де могли відбуватися вищезазначені події.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура