Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Пісні-балади


Балада (фр. Ballade від прованс. Ballare – танцювати) жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історично-героїчного або соціально-побутового ґатунку з драматичним сюжетом. На думку Л. Дунаєвської, пісні-балади – це ліро-епічні твори на родинно, рідше соціально-побутову тематику з динамічними сюжетами, що завершуються трагічною, часто фантастичною розв’язкою. Саме у фольклористиці терміном «балада», як зазначає у своєму дослідженні М. Дмитренко, в Україні послугувалися в першій половині ХІХ ст. М. Максимович, М. Маркевич, М. Костомаров та інші.

Під час запису пісні-балади необхідно пам’ятати про те, що балада дає узагальнені фрагменти історії, вибираючи для сюжету найдраматичніші моменти із життя й боротьби героя (здебільшого героїчну смерть), характер якого розкривається за незвичайних обставин, в яких зображувалися героїчні або незвичайні фантастичні події переважно трагічного характеру, з гострим переживанням дійових осіб.

 1. Тематика пісень-балад, які співаються у селі?
 2. Який віковий склад виконавців пісень-балад?
 3. Реакція виконавців і слухачів на трагічні мотиви балад?
 4. Які балади родинно-побутового та соціально-побутового характеру відомі в селі?
 5. Чи співалися у вас балади з такими назвами: «Ой чиї ж воли по горі ходили», «Калина-малина чого в лузі стоїш (процвітаєш)», «Люблю тебе щирим серцем, дівчино моя», «Якби я мала крила орлині, якби я вміла літати», «Їхав, їхав, ой да козаченько до дівчини в гості», «Ой вишенька, черешенька, я з милим стояла», «Ковалю, ковалю, ой коваль молоденький», «Ой спинився козак, спинився», «Ой зійди, зійди, місяць, за комору», «Ой там, в чистім полі Василь сіно косить», «Ой у лісі, на дубочку», «Калина-малина над морем стояла», «Ой на горі розрита могила», «Ой сяду я край стола», «Ой віддала мене мати замуж молодою», «Ой у полі озеречко, там плавало відеречко», «Ой зірву я з рози квітку та й пущу на воду», «Виряджала мати сина й у солдати», «Ой віддала мати дочку у чужую стороночку», «Летіла зозуля з-за крутої гори»? Якщо співалися, то хто був їх виконавцем? Чи співає молодь таких балад?
 6. Чи побутують у вашому селі балади з анімістичними і міфічними мотивами? Хто виконує їх і з якої нагоди?
 7. Якщо ви знаєте пісні-балади, які відображають сімейні, соціальні, історичні конфлікти, то виконайте для нас?
 8. Чи існує місцева назва балад? Якщо існує, то яка саме, і чому так називають?
 9. Чи розрізняють балади і пісні про кохання і родинне життя?
 10. А чи виконуються у вашій місцевості пісні-балади про кохання і дошлюбні відносини такого змісту, як: добір пари випробуванням сили і кмітливості, чарування, отруєння чарами, суперництво в коханні, збування нелюба ціною життя, вивірення вірності в коханні, взаємовідданість закоханих вище родинних почуттів, втрата милого (милої), переживання з приводу його (її) смерті (розлуки), самогубство (смерть) розлучених закоханих, незвичайні побачення та зустрічі розлучених закоханих, зрада в коханні й дружбі, втеча зі спокусниками та розплата підмовлених до мандрів за своє легковір’я, зрадливе зведення дівчини, втрата вінка, дітозгубство, шлюб, вінчання? Якщо виконуються, то якого змісту і в скількох варіантах?
 11. Які відомі вам пісні-балади на тематику сімейних взаємин і конфліктів? Чи чули пісні-балади, у виконанні яких відображено: випадковий і попереджений інцест, вивіряння родинної і подружньої вірності, нагла смерть вірної дружини, втрата доброго чоловіка, конфлікти між одруженими без любові (чоловік-нелюб, ненависна жінка), подружня зрада, перелюбство, вбивство (покарання) дружини (чоловіка) за намовою, знущання свекрухи над невісткою, взаємини невісток і зовиць, мати та батько і їх малі діти, мати та дорослі дочки і сини, сутички неслухняних і невдячних синів і дочок з батьками, родинні почуття між братами і сестрами, в яких брати виступають у ролі захисників сестер, збиткування мачухи (приймака) над сиротами, сирітська доля, сімейні нещастя від розбійництва? Які пісні-балади вже не виконуються і чому? Чи виконує їх сучасна молодь? Якщо не виконуються молоддю, то назвіть причини?
 12. Чи згадуються вам пісні-балади, які є відгомоном соціального та історичного життя? Чи збереглися при вашій пам’яті, якщо вони у вас побутували, пісні-балади, в яких співається про: турецько-татарські напади на Україну, сутички козаків із шляхецькими поневолювачами, чумакування, гуртоправство, гайдамацтво, опришківство, соціальний протест проти панів, військову повинність, війни та їх жертви, Велику Вітчизняну війну?
 13. Чи виконують баладу «У неділю рано зілля копала»? Чи виконувалися пісні-балади про Марусю Чурай, Морозенка, Байду?
 14. Чи відбувається переосмислення пісні-балади з вкрапленнями нових віянь?
 15. Як проводиться відродження пісенного жанру у вашому селі? Чи згадується цей жанр?

Пам’ятка:
Запишіть, пісні-балади, що пов’язані з певними соціальними групами (солдатські, розбійницькі, ямщицькі, монастирські) і всі сучасні мотиви балад.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура