Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Прислів’я і приказки


Прислів’я – то є влучний народний вислів, який у стислій формі узагальнює, синтезує різні явища життя і має переважно повчальний, настановний, філософський характер.

Приказки – влучний фольклорний вислів, близький до прислів’я, але без властивого прислів’ю узагальненого й повчального змісту і виступає орнаментальним спрямуванням до висловів.

  1. Які прислів’я і приказки найпопулярніші у вашій місцевості?
  2. Які зміни в ідейно-тематичній структурі прислів’їв і приказок відбулися?
  3. Жителі якого віку користуються ними більше?
  4. Чи вживаються тепер у мові прислів’я і приказки інших народів, як часто?
  5. Чи знають твори цього жанру діти?
  6. Чи прислів’я і приказки відрізняються між собою і для чого вживаються в пісні?
  7. Чи існують прислів’я, пов’язані з місцевими подіями, побутом, природою тощо?
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура