Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Трудові пісні


Трудові пісні – це пісні, в яких відображено трудову діяльність людини на всіх етапах її проявів соціальної і побутової життєдіяльності. В побуті часто з чітко розділеними на чоловічі і жіночі обов’язки виконання роботи.

  1. Які найдавніші трудові пісні відомі у вашій місцевості?
  2. Як вони пов’язувалися з календарно-обрядовою поезією?
  3. Які суспільні настрої відображені в них? До якого періоду вони належать?
  4. Чи співали пісні складені про керівників (голову колгоспу, бригадира, ланкову? Які пісні співалися з зазначеними мотивами спеціальностей (доярок, трактористів, комбайнерів тощо)?
  5. Хто і коли їх виконував?
  6. Чи співають ці пісні тепер? Коли і за яких обставин співають їх тепер?
  7. Від кого ви чули ці пісні? При яких обставинах (подіях) їх запам’ятали?
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура