11 – 12 травня у м. Галичі проведено VI Міжнародну наукову конференцію на тему: «Християнські міжконфесійні відносини: загальноєвропейський та український досвід». Організаторами заходу стали Міністерство культури України, Національний заповідник «Давній Галич» та кафедра релігієзнавства і теології філософського факультету Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Проблематика конференції є дуже важливою - з огляду на історичний досвід співжиття різних релігійних громад на окремо взятих територіях та процеси, які відбуваються в сучасному періоді у різних державах світу. Даний захід вже став традиційним, оскільки цього року він проводився уже вчетверте. Місце проведення конференції теж не стало випадковим – на теренах Галича впродовж багатьох століть проживали українці, поляки та караїми, які відрізнялися своїми віруваннями та традиціями; для кожного історичного періоду процес співіснування між ними мав свої характерні особливості.  Галич впродовж багатьох років був духовним центром краю, на терені колишньої княжої столиці збереглися залишки десятків храмів та монастирів.

У конференції прийняли участь 23 доповідачі – представники релігійних громад УГКЦ, УАПЦ, РКЦ, науковці з кількох академічних установ України, музейних закладів краю. Відкрив захід генеральний директор – науковий керівник Національного заповідника «Давній Галич» Олександр Береговський. За його словами, «завданням конференції має стати пошук шляхів для кращої взаємодії між громадами, розуміння потреби екуменічного діалогу». Представники церков благословили роботу конференції.

З вітальним словом виступили перший заступник голови Галицької райдержадміністрації Володимир Бродович, міський голова м. Галич Орест Трачик, територіальний представник з питань охорони культурної спадщини та переміщення цінностей Міністерства культури України Лідія Максимяк. Виступаючі ствердили актуальність конференції, потрібність обговорення запланованих питань порядку денного, актуальність міжконфесійного діалогу та консолідації релігійних громад.

Присутнім було передано привітання від Міністерства культури України, Івано-Франківського митрополита УГКЦ Володимира Війтишина, Львівського архиєпископа РКЦ Мечислава Мокшицького.

Праця конференції була організована у формі пленарного засідання та роботи у секціях. На пленарному засіданні виступили заступник генерального директора Національного заповідника «Давній Галич» з наукової роботи Семен Побуцький («Галицька митрополія у контексті міждержавних і міжконфесійних відносин першої половини ХIV століття»), завідувач кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника Святослав Кияк («Містично-богословське й духовно – культурне підгрунтя екуменічних взаємин християн київської традиції на Прикарпатті»), представник Івано-Франківської митрополії УГКЦ, голова комісії з питань єдності християн о. Ігор Оніщук («Екуменічна концепція УГКЦ»); представник Львівського архиєпископа РКЦ М.Мокшицького о. Мар’ян Сковира та декан Галицький УАПЦ о. Іван Кузь.

У роботі секційного засідання взяли участь близько двох десятків доповідачів. Зокрема: доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського НУ ім. В.Стефаника Любов Зеліско та завідувач відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею Валерій Твердохліб («Відродження шедеврів іконопису в рамках культурологічного проекту «Врятуймо скарби разом», на прикладі ікони св. Антонія Падевського); старший викладач кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова у м. Києві Юлія Корнійчук («Православна парафія: віхи розвитку»); молодший науковий співробітник відділу археології НЗ «Давній Галич» Ігор Креховецький («Берестейська унія 1596 року: випадковість чи закономірність?»); головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини та музейної справи ОДА Андрій Чемеринський («Ікона Галицької Божої Матері як об’єкт сакрально-мілітарної історії Російського імператорського флоту». 1914 – 1932); завідувач історичного відділу НЗ «Давній Галич» Марія Костик «Християнство як засіб обмеження влади князя (на прикладі сімейного життя Ярослава Осмомисла)»; історик Марія Сохан («Таємниці церковного дзвону»); старший викладач кафедри суспільствознавчої освіти обласного інституту післядипломної освіти у м. Миколаєві Тетяна Длінна («Міфологічні та магічні аспекти народного християнства в західноєвропейській традиції»); студент філософського факультету Прикарпатського НУ ім. В.Стефаника С.Твердохліб («Антропоцентризм особи в енцикліці Папи Івана Павла ІІ “Redemptor hominis”); аспірант кафедри теорії та історії культури Львівського НУ ім. І.Франка Роман Галуйко (««Європізація» ікони в українській культурі»); аспірант Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова Софія Скрипнікова («Освітньо-виховна діяльність Католицької Церкви засобами сучасної комунікації: положення соціальної доктрини та реалізація в світовому і українському контексті»).

Робота конференції відзначалася активністю присутніх та жвавим обговоренням порушених проблем. Кожна доповідь користувалася увагою присутніх.

Завершенням роботи конференції стало підсумкове засідання. На ньому було обговорено і прийнято резолюцію заходу, яка стосується всіх заторкнутих у порядку денному питань. Генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Олександр Береговський доповів учасникам конференції про виконання резолюцій попередньої конференції (травень 2011 р.), зокрема про ситуацію з отриманням Україною від Російської Федерації цифрової фотокопії «Галицького Євангелія».

За результатами роботи конференції видано збірник наукових матеріалів, який включає близько 50 доповідей науковців. Присутні на конференції висловили щиру подяку генеральному директору – науковому керівнику Національного заповідника «Давній Галич» Олександру Береговському за роботу очолюваної ним інституції - в частині організації щорічних наукових конференцій з питань християнства.

Для учасників конференції з інших регіонів України Генеральною дирекцією заповідника була організована ознайомча екскурсія з пам’ятками культурної спадщини національного та місцевого значення Галицького району.

Туризм Гуцульщини - Туризм Прикарпаття - Карпати


Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура