Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПАМ’ЯТКА-ЗАПИТАЛЬНИК НА ДОПОМОГУ ЗБИРАЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ УСНОЇ НАРОДНОПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Світлана Садовенко, Зоя Босик

Видання 2

Рекомендовано до друку Рішенням Вченої ради
Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури і туризму України,
Протокол № 2 від 3 червня 2009 р.

УДК 39(477)(07)
ББК 82.3(4Укр)я7
С14
Б85

Рецензенти:
Будівський Петро Олексійович, доктор філологічних наук, професор (м. Луганськ);
Дмитренко Микола Костянтинович, доктор філологічних наук (м. Київ)

Садовенко С.М., Босик З.О. С14, Б85 Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: [методичні рекомендації] / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010. – 140 с.

ISBN 978-966-452-033-8© С.Садовенко, 2010, © З.Босик, 2010

Пам’ятку-запитальник створено з метою надання конкретної методичної допомоги збирачам української усної народнопоетичної творчості, зокрема фольклору, а також з метою привернення уваги широкого суспільного загалу до вітчизняної традиційної народної культури.

Запропоновано запитальники, складені відповідно до календарно-обрядового циклу і подані за абеткою. Надано методичні поради та практичні рекомендації з фіксування, зберігання і каталогізації зразків народнопоетичної творчості.

Методичні рекомендації та запитальники стануть у нагоді збирачам фольклору, працівникам культури і мистецтва, науковцям, етномузикологам, викладачам, аспірантам, студентам, подвижникам національної культури та всім тим, хто цікавиться культурно-мистецькою спадщиною українського народу.


Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура