Максимова В. В.,
зав. кабінетом навчальних закладів ДОУМЦК;

Пономарьова І. С.,
методист ДОУМЦК

Скарби душі народної, від пращурів донині,
Як Сонце, як Дніпро для нас – єдині.
З минувшини – в майбутнє лине
Фольклор моєї Батьківщини!

(І. Пономарьова)

Донеччина – унікальне місце на планеті, де живе працелюбний, відданий своєму краю народ. Донбас – край вугілля та велетнів важкої промисловості; край, багатий на видатні досягнення діячів науки, медицини, спорту, культури і мистецтва, що принесли славу Україні. У скарбницю світової культури увійшла творча діяльність цілої плеяди наших славних земляків: Володимира Сосюри, Архипа Куїнджі, Олександра Ханжонкова, Сергія Прокоф’єва, Анатолія Солов’яненка, Вадима Писарєва тощо. Навіть символ Донецької області – пальма – унікальна робота коваля Мерцалова.

Саме культура, для якої немає меж і кордонів, об’єднує людей будь-якого фаху, віку та національності, зміцнює взаєморозуміння та дружбу між народами і державами й тим самим визначає духовність.

Найвищі ідеали національного мислення, світоглядні засади, принципові погляди та загальнолюдські й національні вартості втілює в собі традиційне народне мистецтво. Від покоління до покоління наш народ спромігся не тільки зберегти, але й, примноживши, передати нащадкам цей найдорожчий скарб українського народу.

Популяризація здобутків народного мистецтва, організація виставок, фестивалів, осягнення таємниць майстерності, публікації про життя і творчість майстрів, залучення молоді до глибинних джерел народної творчості – важливі завдання у справі духовного збагачення суспільства, саме на їх виконання й спрямована діяльність Донецького обласного учбово-методичного центру культури.

При Центрі вже 25 років діє творче об'єднання художників і народних умільців "Натхнення", що згуртувало й підтримує народних майстрів, ретельно зберігає і розвиває традиційне й сучасне народне мистецтво. У цьому унікальному утворенні згуртувалися народні митці з різних куточків області. Тут розвиваються понад 50 видів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Їх творче розмаїття – це та ж українська пісня, що застигла, розчинилась, окреслилась дивовижними візерунками, барвами у незрівнянних та символічних образах.

60 років виповнилось творчому об'єднанню композиторів-аматорів Донеччини, яким також опікується Донецький обласний учбово-методичний центр культури. На сьогодні об'єднання налічує близько 100 осіб. Створене ними не потонуло в ріках часу, а вийшло далеко за межі Донбасу, перетворилося в загальнолюдські здобутки та належить не тільки українському народові.

В області функціонують 28 пошуково-дослідницьких фольклористичних гуртів, з них 5 – дитячих. Особливо слід зупинитися на роботі двох колективів, що працюють у школах естетичного виховання. Один з них – "Співаночки" у школі мистецтв № 2 м. Донецька. Керівник – відомий в Україні фольклорист доцент Донецької державної музичної академії ім. С.С.Прокоф’єва Олена Віталіївна Тюрикова. Цьогоріч колективу виповнюється 15 років.

Майже 20 років у музичній школі м. Добропілля існує фольклорний колектив, незмінним керівником якого є Людмила Євгенівна Хоружий. Багато років вона працювала з колективом на добровільних засадах, за покликом душі, і лише у 2002 році колектив отримав офіційний статус, а у 2008 році – звання "зразковий театр народної пісні "Берегиня"".

Згадані колективи неодноразово брали участь у всеукраїнських та обласних фестивалях і святах.

Центр веде цілеспрямовану роботу щодо розвитку, збереження і пропаганди музичного фольклору Донеччини. Щороку проводяться фольклорні експедиції, творчі лабораторії, науково-практичні конференції, обласні фольклорні свята і фестивалі, видаються збірки сценаріїв тощо. Серед останніх видань – "Благослови, Берегине, всю нашу родину" (зібрання сценарних матеріалів українських народних звичаїв, обрядів, свят, що відроджені й побутують у с. Іскра Великоновосілківського району Донецької області).

Велику увагу приділяється такому важливому напрямку роботи, як проведення обласних конкурсів, методичних занять. Виданно методичні збірки й посібники, підготовлені на фольклорному матеріалі: "Хрестоматія з сольфеджіо (на матеріалі українських народних пісень)", "Додаток до підручників сольфеджіо на прикладах української народної музики", "Хрестоматія з гармонічного аналізу на матеріалі української народної та професійної музики", фольклорний цикл "Пори року в народних святах та обрядах" тощо.

Своєрідним підсумком роботи стало проведення Центром у квітні-травні 2009 року масштабного Фольк-проекту "З минувшиною – в майбутнє" для учнів та викладачів шкіл естетичного виховання області. Основною метою цього заходу було залучення широких кіл учнівської молоді та викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області до пошуково-дослідницької роботи, сприяння утворенню нових фольклорних колективів та залученню до них якомога більшої кількості обдарованих дітей та молоді, збагачення репертуару творчих колективів кращими зразками українського народного мистецтва та національних меншин.

У рамках згаданого проекту проведено такі заходи:

 • "Фольклор моєї Батьківщини" – обласний конкурс для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області на краще знання музичного фольклору України;
 • "Нема краю без звичаю" – обласний музичний фольклорно-етнографічний конкурс для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області;
 • "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине" – обласний конкурс методичних робіт для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області;
 • Майстер-клас доцента Донецької державної музичної академії ім. С.С.Прокоф’єва О.В. Тюрикової за участю фольклорного гурту "Співаночки";
 • Круглий стіл за підсумками Фольк-проекту для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області на тему: "Фольклор у системі сучасного етнонаціонального виховання";
 • Гала-концерт кращих фольклорних колективів області та урочисте нагородження переможців Фольк-проекту.

Обласний конкурс на краще знання музичного фольклору України "Фольклор моєї Батьківщини" проводився для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області та включав такі види конкурсних змагань: тестування (в обсязі програми з музичної літератури), музичну вікторину, творче завдання, публічний виступ.

Творче завдання полягало у запису мелодії української пісні, доборі 2-го голосу або створенні кількох варіацій (одно- або двоголосних).

Для публічного виступу учні обирали захист реферату або публічну презентацію.

Для написання і захисту реферату було запропоновано такі теми: "Фольклорні скарби нашого краю", "Фольклорна пам’ять мого роду", "Фольклор Донбасу в збірках народних пісень українських фольклористів", "Фольклорні експедиції донецьких фольклористів". Учасники також мали змогу запропонувати власну тему, що відповідала б напряму конкурсу.

Було запропоновано два напрямки публічної презентації:

 • презентація старовинної народної пісні з доданням нотної розшифровки, жанрового визначення та даних про носія фольклору (звідки родом та звідки знає цей обряд чи звичай);
 • презентація старовинного звичаю або обряду Донецького краю (або їх фрагменту), записаного учасниками конкурсу з вказівкою місця запису та даними про носія фольклору.

Слід зазначити, що це був найскладніший конкурс. Позитивним моментом стало те, що учасники, які обрали для публічної презентації запис старовинних пісень, безпосередньо познайомилися з тими, хто ще пам’ятає ці пісні, поспілкувалися з ними, перейнялися від них любов’ю до народної пісні та звичаїв.

Обласний музичний фольклорно-етнографічний конкурс "Нема краю без звичаю" проводився для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області на краще виконання та оформлення фольклорних обрядів.

Конкурс проводився за номінаціями:

 • інсценування дитячих ігор, "живих картинок", які супроводжуються співом пісень ( для учнів молодших класів);
 • показ обрядів календарного та сімейно-побутового циклу (або їх фрагментів), вечорниць, сценок з народного життя із використанням музичних фольклорних жанрів (для учнів старших класів);
 • оформлення обряду: створення декорацій, бутафорії, костюмів, що відповідають презентованому обряду (для учнів художніх відділень шкіл естетичного виховання).

За умовами конкурсу матеріали для участі в ньому надавалися у відеозапису з панорамним виділенням декорацій, бутафорії, костюмів. У сценарії та описі обряду необхідно було вказати місцевість, у якій поширений даний обряд та надати перелік використаних першоджерел.

Критеріями оцінювання конкурсу були етнографічна достовірність обряду та музичного матеріалу, виконавська майстерність, відповідність костюмів, декорацій та атрибутики даному етнографічному регіону, відповідність вибраного матеріалу рівню підготовки та віку виконавців.

Фольклорні колективи продемонстрували цікаві обряди та досить високий виконавський рівень.

Обласний конкурс методичних робіт "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине" проводився для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області за напрямами:

 • методичні розробки тем (уроків) з музичного фольклору або використання фольклорного матеріалу в творах українських та зарубіжних композиторів;
 • посібники для шкіл естетичного виховання на основі українського дитячого фольклору;
 • обробки народних пісень для дитячих виконавських колективів або виконавців на різних інструментах.

На конкурс надійшли методичні розробки уроків за темами, які ще недостатньо висвітлені у підручниках з української музичної літератури та різноманітні посібники, створені на фольклорному матеріалі. Викладачі надіслали власні обробки не лише українських, але й грецьких та польських народних пісень. Лауреатом конкурсу було визнано збірку джазових композицій на основі фольклорних мелодій Донецької області "Джазовий водограй". Ця збірка, а також кращі сценарії – переможці конкурсу "Нема краю без звичаю" надруковані під такою ж назвою.

Свою роботу в 2010 році Центр має намір спрямувати на поглиблене навчання працівників культури основам постановки фольклорного дійства та народної манери співу. Навчання відбуватиметься в групах підвищення кваліфікації, на методичних заняттях, семінарах-практикумах із залученням провідних фахівців-фольклористів області.

У роботі над Фольк-проектом, підготовки всіх матеріалів до згаданих конкурсів активну участь, разом з працівниками Центру, взяли викладачі Донецької державної музичної академії ім. С.С.Прокоф’єва та Донецького музичного училища.

Неоціненну допомогу в роботі над сценаріями, а також при підготовці до занять з музичної літератури, пов’язаних із фольклором, дає нам творчість видатного народознавця Василя Скуратівського. З його книг ми черпаємо не тільки фактично готовий матеріал для сценаріїв, але й потужну енергетику духовного багатства народу, що дає нам поштовх для подальшої творчості. А доки існує в народі бажання творити, доти існує й народ. Саме народне мистецтво спонукає нас до усвідомлення самоцінності великої української культури, до самовизначення українців як нації з багатовіковою історією, культурою і неповторними творчими традиціями.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Українська культура